Close

PHC-Mekola

MEKOLA BAZAR, KHUDOMPOKPI MANING LEIKAI

Email : mekolaprimaryhealthcentre[at]gmail[dot]com
Phone : 9862008714
Pincode: 795140